38/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 38/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 2016 byl v Bruselu přijat Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě.
Jménem České republiky byl Protokol podepsán téhož dne.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Protokolu, dne 27. ledna 2017.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku II dne 1. června 2017 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
Strany Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949, s vědomím, že bezpečnost v severoatlantické oblasti bude posílena přístupem Černé Hory k této smlouvě,
se dohodly na následujícím:

  
Článek I
Poté, co tento Protokol vstoupí v platnost, předá generální tajemník Organizace
 
 Nahoru