Input:

38/1962 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje Garance

č. 38/1962 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
VYHLÁŠKA
ze dne 3. dubna 1962
o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
Ministr dopravy a spojů vyhlašuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 2 odst. 2 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:
§ 1
Ustanovení čl. 5 odst. 1 doplňujících předpisů pro plavbu na československém úseku Dunaje, vydaných nařízením ministra dopravy č. 72/1953 Sb., o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje, zní:
„Čl. 5
(k čl. 20 ZP)
(1)  Na československém úseku Dunaje od ústí řeky Moravy (ř. km