Input:

38/1958 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vedoucích odborů rad národních výborů Garance

č. 38/1958 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vedoucích odborů rad národních výborů
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 10. července 1958
o vedoucích odborů rad národních výborů
Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1)  Národní výbor může na návrh rady pověřit člena rady vedením důležitého odboru rady národního výboru.
(2)  Nároky člena rady národního výboru, který bude pověřen vedením jejího odboru a nemůže z tohoto důvodu vykonávat své pravidelné zaměstnání, upraví vláda.
§ 2
Vedoucí ostatních odborů rad národních výborů ustanovuje národní výbor na návrh rady z politicky a odborně kvalifikovaných zaměstnanců.
§ 3
O zproštění z funkce vedoucího odboru rozhoduje národní výbor na návrh rady.
§ 4