Input:

38/1957 Sb., Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech se Závěrečným protokolem, platné do 26.4.1990 Archiv

č. 38/1957 Sb., Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech se Závěrečným protokolem, platné do 26.4.1990
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 28. června 1957
o Smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech se Závěrečným protokolem.
Smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou