Input:

38/1956 Sb., Vládní nařízení o změnách v organisaci vysokých škol Garance

č. 38/1956 Sb., Vládní nařízení o změnách v organisaci vysokých škol
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. července 1956
o změnách v organizaci vysokých škol.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
(1) Název Vysoké školy stavitelství v Brně se mění a zní: „Vysoké učení technické v Brně“.
(2) Na Vysokém učení technickém v Brně se zřizuje fakulta