Input:

č. 38/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 38/1955 Sb. rozh. obč.
Nařídil-li orgán hygienické a protiepidemické služby podle § 6 zák. č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči, zkrmení závadného pečiva ve státním statku, nevznikl zkrmením pečiva pekárnám vůči státnímu statku právní nárok na zaplacení pečiva z důvodu bezdůvodného obohacení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 7. září 1954, 14 Co 476/54.)
Pekárenský podnik domáhal se na státním statku zaplaceni 715 Kčs za závadné pečivo, které bylo státnímu statku odevzdáno podle rozhodnutí obvodní hygienicko-epidemiologické stanice ONV ke zkrmení.
Lidový soud civilní v Praze žalobu zamítl. Rozhodnutí odůvodnil ustanovením § 14 zák. č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči, podle kterého se za škodu způsobenou provedením hygienických protiepidemických opatření náhrada neposkytuje, ani když tato opatření byla nařízena. Podporu ke krytí takové škody může poskytnout z důvodu zvláštního zřetele okresní národní výbor. Soud nedal za pravdu žalobci, který dovozoval, že předáním pečiva vznikl mezi oběma účastníky občanskoprávní poměr.
V odvolání proti