Input:

38/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele Garance

č. 38/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. května 1953,
kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 32 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovnících a platových poměrech státních zaměstnanců, a podle § 31 zákona č. 67/1950 Sb., o pracovnících a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovského zákona):
§ 1.
(1)  Základní (pevný) plat, funkční (ředitelské) přídavky, pracovní přídavky, jazykový a nebezpečnostní příplatek a přídavek na děti za příslušný kalendářní měsíc se vyplácejí v období mezi 2. až 7. dnem příštího měsíce; ministr financí určí v dohodě s jednotnou odborovou organisací rozdělení dnů výplaty pro úřady a orgány státní správy. Patnáct dní přede dnem výplaty se zaměstnancům poskytne záloha ve výši jedné poloviny těchto příjmů. Připadne-li den výplaty nebo poskytnutí zálohy na