Input:

38/1950 Sb., Vyhláška o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií Garance

č. 38/1950 Sb., Vyhláška o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií
Vyhláška
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. března 1950
o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií.
Dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií, vyhlášené pod č. 52/1929 Sb., podepsaná v Praze dne 18. května 1948 a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou č. 170/1948 Sb. v prozatímní platnost podle § 1 zákona č.

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací