Input:

38/1949 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů, platné do 3.8.1950 Archiv

č. 38/1949 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů, platné do 3.8.1950
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti
ze dne 20. ledna 1949
o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů.
Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3, odst. 4 nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897:
§ 1.
(1)