378/2017 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 378/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 6. listopadu 2017
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 uzavřená dne 13. 6. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu.
2. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
 Nahoru