373/2011 Sb., Zákon o specifických zdravotních službách, ve znění účinném k 31.5.2017

373/2011 Sb.  Zákon o specifických zdravotních službách, v…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 373/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o specifických zdravotních službách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 44 odst. 2 písm. c)
47/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 54 odst. 2, § 59 odst. 1 písm. a) a b); vkládá nový § 58a
82/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 51
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 49 odst. 3
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 71 odst. 1 písm. e) a § § 72 odst. 1 a 3
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 44 odst. 2 písm. c)
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
vkládá novou hlavu VII a § 92a; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Základní ustanovení
§ 1
Tento zákon
a) upravuje poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) a práva a povinnosti dalších právnických a fyzických osob v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb,
b) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , stanoví obecné zásady radiační ochrany osob v souvislosti s lékařským ozářením, režim provádění radiologických postupů a činností zahrnujících lékařské ozáření a míru odpovědnosti poskytovatelů a zdravotnických pracovníků v souvislosti s těmito postupy a
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru