372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění účinném k 31.5.2017

372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 372/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 55 písm. g)
nález ÚS
437/2012 Sb.
(k 10.12.2012)
ruší slova v § 121 odst. 1, v § 121 odst. 4 větě první a větu druhou a dále ruší v § 121 odst. 5, § 76, § 77 a slova v § 36 odst. 3
66/2013 Sb.
(k 14.3.2013)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 36 novelizačních bodů
60/2014 Sb.
(k 22.4.2014)
mění § 45 odst. 2
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 65 odst. 2 písm. f)
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 29 odst. 2 písm. g)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 25
147/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění, celkem 65 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
189/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 45 odst. 3
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 19 odst. 4 a § 74 odst. 1; nové přechodné ustanovení
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 16, § 18, § 27 a § 108
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 55 písm. g) a § 71 odst. 13
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků1) ,2, jiných odborných pracovníků2) a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie3) .
§ 2
(1) Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru