Input:

372/1999 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody k Energetické chartě Archiv

č. 372/1999 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody k Energetické chartě
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. prosince 1994 byla v Lisabonu přijata Dohoda k energetické chartě.
Jménem České republiky byla Dohoda podepsána v Lisabonu dne 8. června 1995. S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky, prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační