Input:

37/2024 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku Garance

č. 37/2024 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 20. února 2024
o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku
Ministerstvo zdravotnictví podle § 30 odst. 2 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví s účinností ode dne vyhlášení tohoto sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do dne 30. června 2024 doplnění antigenního složení očkovacích látek pro očkování proti pneumokokovým infekcím v dětském věku:

1) 10valentní polysacharidovou konjugovanou očkovací látku proti pneumokokovým infekcím, která v jedné dávce (0,5 ml) obsahuje:
Pneumococcale polysaccharidum serotypus 11,2 1 mikrogram
Pneumococcale polysaccharidum serotypus 41,2 3 mikrogramy
Pneumococcale polysaccharidum serotypus 51,2 1 mikrogram
Pneumococcale