37/2017 Sb., Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

37/2017 Sb.  Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradn…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 37/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. února 2017
o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret a náhradních náplní do nich,
b) označování elektronických cigaret a náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření, včetně zakázaných prvků a rysů,
c) způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti výrobců a dovozců elektronických
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru