37/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 37/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dopisem ze dne 17. února 2017 bylo České republice oznámeno rozhodnutí Ostrova Man o pozastavení provádění a vypovězení Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednané
 
 Nahoru