Input:

R 37/1966 (tr.); Provinění. Vrácení věci prokurátorovi k došetření Garance

č. 37/1966 Sb. rozh. tr.
V řízení podle zák. č. 58/1965 Sb. nemůže soud vrátit věc prokurátoru k došetření za účelem odstranění vad přípravného řízení (§ 188 odst. 1 písm. f) tr. ř.) spočívajících jen v tom, že svědci, vyslechnutí orgánem VB nebyli poučeni o významu svědecké výpovědi ve smyslu § 101 odst. 1 tr. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu z 8. 2. 1966 - 2 To 7/66.)
Okresní soud v Praze - východ usnesením ze dne 29. 12. 1965 sp. zn. T 494/65 vrátil prokurátoru jeho návrh na stíhání obviněného podle § 1 zák. č. 58/1965 Sb. k odstranění vad přípravného řízení, poněvadž svědci v tomto řízení vyslechnutí nebyli poučeni o významu svědecké výpovědi ve smyslu § 101 odst. 1 tr. ř.
Krajský soud v Praze ke stížnosti okresního prokurátora toto usnesení podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. zrušil a uložil okresnímu soudu, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Požadavek soudu, aby občané, kteří jsou k provinění vyslýcháni orgány VB, byli poučováni jako svědci, nemá oporu v zákoně. Pro úkony prováděné v tomto stadiu