Input:

R 37/1965; Sociální zabezpečení Garance

č. 37/1965 Sb. rozh.
Jestliže zemřel důchodce, který pobíral invalidní důchod v nejvyšší míře podle § 8 zák. č. 150/1961 Sb., vyměřují se důchody pozůstalých z invalidního důchodu v nejvyšší míře bez ohledu na to, co bylo příčinnou smrti důchodce.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. března 1965, Cz 112/64.)
Zemřelý manžel navrhovatelky pobíral invalidní důchod v nejvyšší výměře podle § 8 zák. č. 150/1961 Sb. v částce 1899,- Kčs měsíčně. Po jeho smrti byl navrhovatelce vyměřen vdovský důchod v částce 960,- Kčs a dvěma dětem sirotčí důchod v celkové částce 686,- Kčs měsíčně.
V opravném prostředku se domáhala navrhovatelka toho, aby jí byl vyměřen vdovský důchod a oběma dětem sirotčí důchod podle výše důchodu, který její zemřelý manžel před svou smrtí pobíral. Odpůrce namítal, že zemřelý, který byl zaměstnancem I. pracovní kategorie, pobíral invalidní důchod při pracovním úrazu podle § 16 a 17 zák. č. 5/1956 Sb., který činil 1371,- Kčs měsíčně a k tomu zvýšení důchodu z titulu náhrady škody podle § 8 zák. č. 150/1961 Sb. v částce 528,- Kčs, celkem tedy 1899,- Kčs měsíčně. Ježto nebylo prokázáno, že manžel navrhovatelky zemřel na následky své choroby z povolání, přísluší navrhovatelce vdovský důchod ve výši 70 % a dětem sirotčí důchod ve výši po 25 % z částky 1371,- Kčs, nikoliv z celkového důchodu, který zemřelý pobíral.
Okresní soud v Košicích změnil rozhodnutí odpůrce tak, že zjistil, že navrhovatelce přísluší vdovský důchod v částce 1330,- měsíčně a na obě děti sirotčí důchod v celkové částce 950,- Kčs měsíčně. Své rozhodnutí odůvodnil tak, že nelze říci, že by ustanovení § 10 odst. 2 zák. č. 150/1961 Sb. bylo nutno vykládat v úzké souvislosti s § 10 odst. 1 zák., když v § 10 odst. 2 cit. zákona se jednoznačně hovoří o tom, že důchody pozůstalých se vyměřují z invalidního důchodu při pracovním úrazu, který by byl náležel zemřelého podle § 8 zákona.
Krajský soud v Košicích k odvolání odpůrce zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že navrhovatelčin návrh je neurčitý a že je třeba souhlasit se stanoviskem odpůrce, podle něhož uznávací projev zaměstnavatele se týkal jen důchodu zemřelého a netýkal se důchodu pozůstalých, zvláště když dosud nebylo zjištěno, co bylo bezprostřední příčinou smrti manžela navrhovatelky.
Nejvyšší soud vyslovil ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutí krajského soudu v Košicích byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Navrhovatelka ve svém opravném