Input:

37/1958 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 37/1958 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 3. července 1958
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Republiky československé schvaluje
zákonné opatření