Input:

37/1956 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 37/1956 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 1. srpna 1956
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé schvaluje
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956 č. 11 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956 č. 12 Sb., o zrušení Jednotného fondu pracujících,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956 č. 13 Sb., kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956 č. 14 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o