Input:

37/1955 Sb., Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení Archiv

č. 37/1955 Sb., Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 29. července 1955,
kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 255 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:
§ 1.
Ustanovení § 7 nařízení č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, ve znění nařízení ministra spravedlnosti č. 17/1952