368/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění účinném k 1.9.2006

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 368/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 22. prosince 1999,
kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
363/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 1 odst. 4, nové přechodné ustanovení
198/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
nové znění § 2
164/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění § 2
416/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění § 1
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů:
§ 1
Náležitosti fotografií
(1) Fotografie nebo obdobný obrazový záznam (dále jen „fotografie“) má hladký povrch, musí vyhovovat testům dlouhodobé obrazové stálosti a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
(2) Fotografie ukazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
(3) Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.
(4) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.
(5) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitálního zpracování zobrazení podoby zobrazované osoby a jeho tisku.
§ 2
Počet fotografií
Cizinec předloží
a) jednu fotografii při podání žádosti o
1. udělení průjezdního víza,
2. udělení letištního víza,
3. udělení víza k pobytu do 90 dnů, nebo
4. vydání potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie na území České republiky,
b) dvě fotografie při podání žádosti o
 
 Nahoru