361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném k 19.9.2016

361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změ…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 361/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 2000
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
60/2001 Sb.
(k 19.2.2001)
mění § 6 odst. 1 písm. c)
478/2001 Sb.
(k 5.1.2002)
v § 6 odst. 3 doplňuje písm. d), mění § 91 odst. 1 písm. b) a 137 odst. 2, nové znění § 116
62/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
mění § 67, § 124 odst. 6 písm. i)
311/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 10, § 45, § 67, § 75, § 79, § 128
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, celkem 97 novelizačních bodů
436/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 10 odst. 2, § 41 odst. 2 písm. b)
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
mění § 119 odst. 1, § 120, v § 121 ruší odst. 3, nové znění § 122, vkládá § 122a a 122b, v § 137 mění odst. 2
229/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 134 nové znění odst. 2
411/2005 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 127 novelizačních bodů
76/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
v § 43 odst. 3 doplňuje písm. n)
226/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 35 novelizačních bodů
226/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
mění § 119 odst. 1, § 122 odst. 2, § 124 odst. 2, § 129 odst. 1, § 137 odst. 2; vkládá § 110a a § 122c
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění přílohu
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
v § 35 vkládá odst. 3, mění § 87a odst. 7 a § 122a
ÚZ 465/2006 Sb.
 
 
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění § 116 odst. 2, § 119 odst. 2, nové přechodné ustanovení
215/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
ruší v § 27 odst. 2; mění v § 47 odst. 5 a přílohu
374/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 83, § 87a, § 91, § 119, § 129
374/2007 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 123e vkládá odst. 4 a 5
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 82 vkládá odst. 3
274/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 122 vkládá odst. 7
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění celkem 24 novelizačních bodů
ve znění zák. č. 480/2008 Sb.
480/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá § 79a a v § 123b nový odst. 6
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 122a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 125 odst. 5
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 122a odst. 6
133/2011 Sb.
(k 25.5.2011)
mění § 90 odst. 2, § 110 odst. 3 a § 134
133/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění, celkem 44 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
133/2011 Sb.
(k 1.11.2011)
vkládá nový § 40a
297/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, 38 novelizačních bodů
297/2011 Sb.
(k 19.1.2013)
mění, nová přechodná ustanovení
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 67 odst. 2, 3 a 4
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 18 odst. 9, § 41, § 79 a § 122 odst. 5
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 6, § 7 odst. 5, § 9 odst. 3, § 41 odst. 2 písm. h), § 47 odst. 3 písm. b), § 84
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 79 odst. 2
119/2012 Sb.
(k 11.4.2012)
mění § 41 odst. 1
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění § 87a odst. 8, § 102 odst. 3, § 134 odst. 1; vkládá nový § 125i
193/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 82, § 94a odst. 1, § 102, § 113 odst. 1, § 119 odst. 2, § 123b, § 123e, § 124 odst. 5
197/2012 Sb.
(k 13.6.2012)
mění § 58 odst. 3 a 6
390/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 82 odst. 1 písm. f), § 94a odst. 1, § 102, § 113 odst. 1 písm. b) a § 119 odst. 2 písm. j)
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 82 odst. 1 písm. f), § 113, § 114, § 119 odst. 2
101/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 87 odst. 3, § 87a, § 102 a § § 137 odst. 3
233/2013 Sb.
(k 17.8.2013)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
239/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2 písm. b), § 6a odst. 2 a § 43 odst. 5
300/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 5 odst., § 6, § 6a odst. 1, § 8a odst. 2, § 18 odst. 9, § 79 odst. 2 a nadpis § 124
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 125b
230/2014 Sb.
(k 7.11.2014)
mění § 1, § 80a, § 83 odst. 6, § 90 odst. 2, § 125c, § 125e, § 137 odst. 2; vkládá § 122d a § 125j, nová přechodná ustanovení
249/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 123 a § 137
268/2015 Sb.
(k 31.12.2015)
mění § 6, § 18, § 41 odst. 8, § 67 odst. 6, § 76 odst. 5, § 77, § 124 a přílohu; vkládá nový § 77a; nová přechodná ustanovení
48/2016 Sb.
(k 20.2.2016)
mění, celkem 76 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část pátou - dosud neuvedeno
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 117
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie47) a upravuje
a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích1) ,
b) pravidla provozu na pozemních komunikacích,
c) úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích,
d) řidičská oprávnění a řidičské průkazy,
e) působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen „policie“) ve věcech provozu na pozemních komunikacích.
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona
a) účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích,
b) provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru