Input:

36/1966 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy Garance

č. 36/1966 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 9. června 1966,
kterým se zrušují některé právní předpisy
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1) Zrušují se
1. dekret presidenta republiky č. 77/1945 Sb., o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky v železniční dopravě;
2. dekret presidenta republiky č. 78/1945 Sb., o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků;
3. dekret presidenta republiky č. 109/1945 Sb., o řízení výroby;
4. dekret presidenta republiky č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství;
5. zákon č. 147/1945 Sb., o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku;
6. zákon č. 203/1948 Sb., o státní záruce za půjčky obci na investice pro obytné stavby;
7. zákon č. 274/1948 Sb., jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího