Input:

R 36/1965 (tr.); Alkohol. Nepříčetnost. Trestní odpovědnost Garance

č. 36/1965 Sb. rozh. tr.
Pro nepříčetnost není vyloučena trestní odpovědnost ve smyslu § 12 odst. 1 tr. zák. u pachatele, který spáchal trestný čin v mrákotném stavu, jestliže do tohoto stavu se sám přivedl požitím alkoholických nápojů a jestliže si přitom byl nebo mohl být vědom, že při jeho zdravotním stavu může požití alkoholu tento mrákotný stav vyvolat.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 11. 5. 1965 - 3 Tz 14/65.)
Okresní prokurátor v Chebu usnesením ze dne 7. 1. 1965 sp. zn. 2 Pv 467/64 zastavil podle § 177 odst. 1 písm. e) tr. ř. trestní stíhání obviněného Z. Š. pro trestné činy výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. a) tr. zák. a útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a) a § 156 odst. 2 tr. zák.
Ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, Nejvyšší soud toto usnesení zrušil a okresnímu prokurátorovi v Chebu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Usnesením vyšetřovatele OO VB Aš ze dne 9. září 1964 bylo zahájeno vyšetřování a vzneseno obvinění proti Z. S. pro výše uvedené trestné činy. Obviněný se jich dopustil tím, že dne 28. srpna 1964 v Aši v časným ranních hodinách v objektu skladu n. p. Oděvy ve stavu podnapilosti páchal výtržnosti tím, že dlažebními kostkami demoloval dva osobní automobily, rozbíjel kameny okna kulturní místnosti, demoloval zařízení objektu a přivolané orgány VB napadal a hrubě urážel.
Dne 18. 9. 1964 byla věc odňata vyšetřovateli OO VB v Aši a přikázána vyšetřovateli okresní prokuratury v Chebu. Ve vyšetřování se obviněný se hájil tím, že se dopustil skutků v takovém stavu, v němž nemohl ovládat své jednání. Poukazoval při tom na dlouholetou chorobu. Okresní prokurátor v Chebu vydal dne 3. října 1964 usnesení, jímž nařídil zkoumání duševního stavu obviněného.
Obviněný byl na základě tohoto opatření hospitalizován ve dnech 23. 11. 1964 až 27. 11. 1964 na psychiatrické léčebně v Dobřanech. Podle posudku znalců lékařů z oboru psychiatrie ze dne 21. prosince 1964 byl obviněný v kritické době z největší pravděpodobností v mrákotném stavu, který se pravděpodobně objevil při jeho vyvádění ze schodů budovy. Oba znalci shodně usoudili, že od tohoto okamžiku až do příchodu domů, tedy v době, kdy spáchal trestnou činnost, nebyl obviněný schopen chápat společenskou nebezpečnost svého jednání a jednání ovládat. Vyslovili názor, že obviněný byl ve stavu nepříčetnosti a navrhli použít