Input:

36/1960 Sb., Zákon o územním členění státu, ve znění účinném k 1.1.2003 Archiv

č. 36/1960 Sb., Zákon o územním členění státu, ve znění účinném k 1.1.2003
ZÁKON
ze dne 9. dubna 1960
o územním členění státu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
69/1967 Sb.
(k 1.1.1968)
mění, doplňuje (SR)
29/1968 Sb.
(k 27.2.1968)
v § 2 připojuje odst. 2
175/1968 Sb.
(k 1.1.1969)
v § 2 připojuje odst. 3
40/1969 Sb.
(k 1.7.1969)
v § 2 připojuje odst. 4, v § 10 vypouští bod 7
41/1969 Sb.
(k 1.7.1969)
v § 2 připojuje odst. 5, v § 6 vypouští bod 5
126/1971 Sb.
(k 26.11.1971)
1. do § 6 se vkládá bod 5,
2. do § 9 se vkládá bod 2,
3. do § 10 se vkládá bod 7,
248/1990 Sb.
(k 18.6.1990)
mění § 9, bod 5
425/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
§ 15 odst. 2, § 16 odst. 1 a 2
542/1992 Sb.
(k 8.12.1992)
nepřímo ruší § 11 až 13, viz text (zánik ČSFR)
108/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje okres Jeseník
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 15 ruší odst. 2 a 3, ruší § 16
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 1, vkládá § 1a, ruší odst. 2 v § 2, nové znění § 14 a § 17, ruší § 18
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Území Republiky československé se dělí na kraje, kraje se dělí na okresy a okresy se dělí na obce a vojenské újezdy.
§ 1a
(1)  Území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.
(2)  Území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.
(3)  Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území okresů výčtem obcí a vojenských újezdů.
§ 2
Území hlavního města Prahy tvoří samostatnou územní jednotku; dělí se na deset obvodů. Název obvodů zní: obvod Praha 1 - 10. Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území obvodů výčtem městských částí ke dni účinnosti tohoto zákona.
§ 3
Vytvářejí se tyto kraje:
 
1.
Kraj Středočeský se sídlem v Praze;
2.
Kraj Jihočeský se sídlem v Českých Budějovicích;
3.
Kraj Západočeský se sídlem v Plzni;
4.
Kraj Severočeský se sídlem v Ústí nad Labem;
5.
Kraj Východočeský se sídlem v Hradci Králové;
6.
Kraj Jihomoravský se sídlem v Brně;
7.
Kraj Severomoravský se sídlem v Ostravě;
8.
Kraj Západoslovenský se sídlem v Bratislavě;
9.
Kraj Středoslovenský se sídlem v Banské Bystrici;
10.
Kraj Východoslovenský se sídlem v Košicích.
§ 4
Ve Středočeském kraji se vytvářejí tyto okresy:
 
1.
Okres Benešov;
7.
Okres Mladá Boleslav;
2.
Okres Beroun;
8.
Okres Nymburk;
3.
Okres Kladno;
9.
Okres Praha - východ;
4.
Okres Kolín;
10.
Okres Praha - západ;
5.
Okres Kutná Hora;
11.
Okres Příbram;
6.
Okres Mělník;
12.
Okres Rakovník
§ 5
V Jihočeském kraji se vytvářejí tyto okresy:
 
1.
Okres České Budějovice;
5.
Okres Písek;
2.
Okres Český Krumlov;
6.
Okres Prachatice;
3.
Okres Jindřichův Hradec;
7.
Okres Strakonice;
4.
Okres Pelhřimov;
8.
Okres Tábor.
§ 6
V Západočeském kraji se vytvářejí tyto okresy:
 
1.
Okres Domažlice;
6.
Okres Plzeň - jih;
2.
Okres Cheb;
7.
Okres Plzeň - sever;
3.
Okres Karlovy Vary;
8.
Okres Rokycany;
4.
Okres Klatovy;
9.
Okres Sokolov;
5.
Okres Plzeň-město;
10.
Okres Tachov.
§ 7
V Severočeském kraji se vytvářejí tyto okresy:
 
1.
Okres Česká Lípa;
6.
Okres Litoměřice;
2.
Okres Děčín;
7.
Okres Louny;
3.
Okres Chomutov;
8.
Okres Most;
4.
Okres Jablonec nad Nisou;
9.
Okres Teplice;
5.
Okres Liberec;
10.
Okres Ústí nad Labem.
§ 8
Ve Východočeském kraji se vytvářejí tyto okresy:
 
1.
Okres Havlíčkův Brod;
7.
Okres Rychnov nad Kněžnou;
2.
Okres Hradec Králové;
8.
Okres Semily;
3.
Okres Chrudim;
9.
Okres Svitavy;
4.
Okres Jičín;
10.
Okres Trutnov;
5.
Okres Náchod;
11.
Okres Ústí nad Orlicí.
6.
Okres Pardubice;
 
 
§ 9
V Jihomoravském kraji se vytvářejí tyto okresy:
 
1.
Okres Blansko;
8.
Okres Kroměříž;
2.
Okres Brno-město;
9.
Okres Prostějov;
3.
Okres Brno - venkov;
10.
Okres Třebíč;
4.
Okres Břeclav;
11.
Okres Uherské Hradiště;
5.
Okres Zlín;
12.
Okres Vyškov;
6.
Okres Hodonín;
13.
Okres Znojmo;
7.
Okres Jihlava;
14.
Okres Žďár nad Sázavou.
§ 10
V Severomoravském kraji se vytvářejí tyto okresy:
 
1.
Okres Bruntál;
7.
Okres Opava;
2.
Okres Frýdek - Místek;
8.
Okres Ostrava-město;
3.
Okres Jeseník;
9.
Okres Přerov;
4.
Okres Karviná;
10.
Okres Šumperk;