Input:

36/1959 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile Garance

č. 36/1959 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. června 1959
jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1
Na paměť patnáctého výročí bojů u Dukly zřizuje se Dukelská pamětní medaile. Podrobná ustanovení o této medaili a o jejím propůjčování obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede je ministr národní obrany.
 
Široký v. r.
generálplukovník Lomský v. r.
 
STANOVY DUKELSKÉ PAMĚTNÍ MEDAILE
Čl. 1
Dukelská pamětní medaile je zřízena jako vojenská pamětní medaile k 15. výročí bojů u Dukly v ocenění zásluh o osvobození Československé republiky od fašistických okupantů a upevnění československo-sovětské bojové družby.
Čl. 2
Dukelskou pamětní medaili lze propůjčit žijícím, padlým a zemřelým příslušníkům 1. Československého armádního sboru v SSSR, kteří se ve dnech 8. září až 28. listopadu 1944 zúčastnili bojů u Dukly, a ostatním občanům, kteří v bezprostřední souvislosti s dukelskou operací jako partyzáni nebo organizovanou a soustavnou bojovou činností, popřípadě jinak přispěli k citelnému poškození nepřítele a k pomoci sovětským a československým vojenským útvarům.
Čl. 3
Dukelskou pamětní medaili lze propůjčit útvarům Československé lidové armády, jež jsou nositeli historických názvů a bojových tradic jednotek a útvarů 1. Československého armádního sboru v SSSR,