Input:

č. 36/1959 Sb. rozh., Garance

č. 36/1959 Sb. rozh.
Podmínky, za kterých lze ustanovení § 1 písm. í) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovedi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovedi, vztáhnout i na děti ovdovělé nebo rozvedené.
Třídní hledisko při použití tohoto výpovědního důvodu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 8. listopadu 1958, 22 Co 746/57.)
Lidový soud civilní v Praze zamítl návrh navrhovatele, vlastníka rodinného domku, který žádal o přivolení k výpovědi z bytu odpůrkyně z toho důvodu, že bytu potřebuje pro svou ovdovělou dceru.
Krajský soud rozhodnutí soudu první stolice potvrdil.
Odůvodnění:
Ani doplnění řízení, jež provedl odvolací soud ve směru návrhů odvolacích (§ 184 o. s. ř.) nezměnilo skutkový stav, z něhož vycházel soud první stolice. Proto odvolací soud podle § 185 odst. 2 o. s. ř. se na tato zjištění odvolává a na podkladě plánku v odvolacím řízení předloženého a výpovědi svědků J. K. a Š. J. vychází z tohoto zjištěného stavu.
Navrhovatel obývá ve svém rodinném domku v Praze spolu s manželkou a ovdovělou bezdětnou dcerou Š. J. bytovou jednotku o kuchyni, dvou pokojích, koupelně a komůrce, zatím co v další bytové jednotce o jednotlivé místnosti rozměru 3,37 ´ 5 m bydlí 721etí manželé Š. a v bytové jednotce o jedné místnosti ve výměře 3,1 ´ 4 m s přilehlou předsíňkou o rozměrech 1,70 ´ 4 m bydlí 741etá odpůrkyně, trpící arteriosklerosou. Odpůrkyně nemá možnost ubytování u svých dětí – i když by proti tomu zásadní námitky nebyly – z důvodu, že jde vesměs o rodiny s dětmi v jednopokojových bytech. Ovdovělá dcera navrhovatele má uskladněn nábytek na různých místech a menší pokoj u koupelny v bytové jednotce navrhovatele slouží prakticky k uskladnění nábytku.
Za tohoto zjištěného stavu shledal odvolací soud právní závěry soudu prvé stolice správnými. Je sice přisvědčit odvolateli, že dosah ustanovení § 1 písm. f) nař. min. sprav, č. 179/1950 Sb. nelze omezovat na ženaté a provdané děti a vylučovat tak děti ovdovělé nebo rozvedené. Na rozvedené a ovdovělé děti dopadá však použitelnost cit. ustanovení jedině tehdy, když po rozvodu manželství nebo po zániku manželství smrtí jednoho z manželů, trvá rodina, tj. tehdy, když z tohoto smrtí, nebo rozvodem zaniklého