Input:

R 36/1957 (tr.); Garance

č. 36/1957 Sb. rozh. tr.
Trest skór uložený s trestom dodatkovým musia byť buď obidva podmienečné alebo obidva bezpodmienečné. Ak preto trest dodatkový bol uložený bezpodmienečne a trest skôr uložený bol podmienečný, je treba podľa § 26 tr. zák. vysloviť, že trest skôr uložený je tiež bezpodmienečný.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. februára 1957, 2 Tz 16/57.)
Ľudový súd v Novej Bani uznal obvineného vinným trestným činom opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák. spáchaným 30. októbra 1955 tým, že sa obvinený podnapil vediac, že bude riadiť motocykel, a v podnapitom stave ho riadil. Zato mu ľudový súd podľa § 187 ods. 2 tr. zák. uložil bezpodmienečný trest odňatia slobody.
Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie okresného prokurátora zrušil rozsudok ľudového súdu vo výroku o treste a obvinenému podľa § 187 ods. 2 a § 22 ods. 2 tr. zák. uložil bezpodmienečný trest odňatia slobody ako trest dodatkový k trestu uloženému rozsudkom Ľudového súdu v Novej Bani z 19. januára 1956, ktorým bol obvinený odsúdený pre trestný čin rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. na podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou jedného roka. (Výrok podľa § 26 tr. zák. krajský súd neurobil.)
Najvyšší súd na sťažnosť predsedu Najvyššieho súdu zrušil rozsudok krajského súdu vo výroku o treste