Input:

č. 36/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 36/1955 Sb. rozh. tr.
Změní-li odvolací soud k odvolání nepodmíněný dodatkový trest odnětí svobody v trest podmíněný, musí vždy též rozhodnout podle § 26 tr. zák. o podmíněnosti trestu uloženého prvním rozsudkem a nestačí, že zruší rozsudek, jímž byl uložen dodatkový trest, ve výroku, že trest uložený podmíněně prvním rozsudkem je nepodmíněný.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 4. února 1955, 1 Tz 11/55.)
Mladistvý byl rozsudkem lidového soudu v Litoměřicích z 13. července 1954 pravomocně odsouzen pro pokus loupeže podle § 5 odst. 1, § 232 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na šest měsíců. Výkon trestu mu byl podmíněně odložen na zkušení dobu dvou let.
Lidový soud v Litoměřicích pozdějším rozsudkem ze 14. září 1954 uznal téhož.,mladistvého vinným trestným činem rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. a uložil mu nepodmíněný dodatkový trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Podle § 26 tr. zák. vyslovil lidový soud, že trest uložený mladistvému rozsudkem téhož lidového soudu z 13. července 1954 se prohlašuje za nepodmíněný.
Krajský soud v Ústí nad Labem k odvolání mladistvého zrušil rozsudek lidového soudu ze 14ľ září 1954 ve výroku, že trest mladistvému uložený je nepodmíněný a vyslovil, že výkon tohoto trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu tří let. Zároveň zrušil výrok napadeného rozsudku, jímž bylo podle § 26 tr. zák. rozhodnuto, že trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců uložený mladistvému prvním rozsudkem lidového soudu v Litoměřicích (z 13. července 1954), je nepodmíněný. (Další rozhodnutí o tomto trestu krajský soud neučinil).
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem doplnil rozsudek krajského soudu tak, že trest odnětí svobody uložený mladistvému rozsudkem lidového soudu v Litoměřicích z 13. července 1954 (t. j. prvním rozsudkem) zůstává podmíněným s tím., že zkušební doha je tříletá.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor stížností pro porušení zákona napadá rozsudek krajského soudu, pokud jím krajský soud nestanovil, že se podmíněně odkládá výkon trestu uloženého mladistvému rozsudkem lidového soudu v