357/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 357/2010 Sb.
[zrušeno č. 194/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. e), g) a k) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního
 
 Nahoru