352/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.5.2004

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 352/1999 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 634/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 9. prosince 1999,
kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
185/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění bod 2 části první, též ruší část třetí
356/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 356/2003 Sb.)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:
V sazebníku správních
 
 Nahoru