351/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

351/2013 Sb.  Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 351/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. října 2013,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Toto nařízení upravuje
a) výši úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
b) způsob určení odměny a
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru