Input:

35/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 35/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 8. února 2024,
kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb., k provedení § 20 odst. 1 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb. a vyhlášky č. 367/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písmeno f) zní:
„f)  údaj o tom, zda jde o časový poplatek pro vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem, nebo zda jde o časový poplatek pro vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.”.
2. Příloha k vyhlášce včetně nadpisu zní:
„Příloha
Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku
 
Označení
Úsek
Délka (km)
D0
Modletice - Slivenec (exity 76-16)
23
D1
Průhonice - Kývalka (exity 6-182)
176
D1
Holubice - Kroměříž-západ (exity 210-258)
48
D1
Kroměříž-východ - Říkovice (exity 260 - 272)
12