35/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování

35/2017 Sb.  Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jedno…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 35/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. ledna 2017,
kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
Vláda nařizuje podle § 117 odst. 4 a § 131 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon:
§ 1
Sazba jednorázového poplatku
(1) Sazba jednorázového poplatku činí
a) 145 000 Kč pro radioaktivní odpad ve formě standardní ukládací jednotky splňující limity a podmínky pro nakládání s radioaktivním odpadem schválené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, nebo
b) 174 000 Kč pro radioaktivní odpad jiný než uvedený v písmenu a).
(2) Sazba jednorázového poplatku podle odstavce 1 se počínaje dnem 1. ledna 2018 zvyšuje každý kalendářní rok o 2 % oproti roku bezprostředně
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru