Input:

35/1969 Sb., Vládní nařízení České socialistické republiky o zřízení právnické fakulty na Universitě J. E. Purkyně v Brně a fakulty technologické na Vysokém učení technickém v Brně Garance

č. 35/1969 Sb., Vládní nařízení České socialistické republiky o zřízení právnické fakulty na Universitě J. E. Purkyně v Brně a fakulty technologické na Vysokém učení technickém v Brně
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
České socialistické republiky
ze dne 15. dubna 1969
o zřízení právnické fakulty na Universitě J. E. Purkyně v Brně a fakulty technologické