Input:

R 35/1967 (tr.); Vrácení věci prokurátorovi k došetření Garance

č. 35/1967 Sb. rozh. tr.
Nejde o podstatnou změnu okolností případu ve smyslu § 221 odst. 1 tr. ř., jestliže okolnosti, jejichž došetření soud vyžaduje, byly známy již v době přijetí obžaloby.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. L. ze dne 3. ledna 1967 - 1 To 377/66.)
Okresní prokurátor v Č. podal obžalobu na obžalovanou A pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. c) tr. zák. a na obžalovanou B pro trestný čin porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 130 odst. 1 tr. zák.
Okresní soud v Č. tuto obžalobu po předběžném projednání přijal, při hlavním líčení však po výslechu obžalovaných a svědkyně K vrátil věc okresnímu prokurátorovi k došetření.
Krajský soud ke stížnosti okresního prokurátora usnesení zrušil a okresnímu soudu přikázal, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Obžalobou okresního prokurátora v Č. je obžalovaná A stíhána pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. c) tr. zák. proto, že od roku 1961, případně od roku 1960 do roku 1965 v pobočce státní spořitelny v C. jako pokladní prováděla nedovolené manipulace s vklady občanů na vkladních knížkách i s finančními prostředky na jiných účtech, odčerpávala pro vlastní potřebu různé částky bez vědomí vkladatelů a tak způsobila krajské správě státních spořitelen škodu ve výši 21 520 Kčs. Obžalovaná B je pak zároveň stíhána pro trestný čin porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 130 odst. 1 tr. zák. proto, že jako vedoucí pobočka nedodržovala náležitou organizaci práce v tom, aby pokladní služba byla oddělena od služby účetní, nekontrolovala pracovní postup obžalované A a přehlížela v její práci nedostatky, které byly v rozporu se směrnicemi o činnosti v pobočce spořitelny, a tak z nedbalosti umožňovala obžalované A páchání trestné činnosti.
Okresní soud tuto obžalobu po jejím předběžném projednání přijal, při hlavním líčení po výslechu obou obžalovaných a svědkyně k však věc vrátil napadeným usnesením okresnímu prokurátorovi k došetření.
Prokurátor ve své stížnosti proti tomuto usnesení okresního soudu se domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci okresnímu soudu k dalšímu řízení, neboť podle jeho názoru nejsou pro takový postup splněny zákonné předpoklady.
Krajský soud přezkoumal napadené usnesení i řízení, které mu předcházelo a shledal, že okresní soud nepostupoval správně.
Podle § 221 odst. 1 tr. ř. může soud věc vrátit prokurátorovi k došetření, ukazují-li výsledky hlavního líčení na podstatnou změnu okolností případu, a je-li k objasnění věci třeba dalšího šetření. Podle § 221 odst. 2 tr. ř. soud vrátí věc prokurátorovi k došetření také tehdy, ukazují-li výsledky hlavního líčení, že se obžalovaný dopustil ještě dalšího skutku, který je trestným činem a prokurátor o vrácení věci požádá vzhledem k potřebě společného projednání. Za jiných podmínek po přijetí obžaloby soud prvního stupně prokurátorovi věc k došetření vrátit nemůže, takže při nesplnění uvedených podmínek je pak vázán svým usnesením, jímž obžalobu přijal. Vrácení věci prokurátorovi k došetření