Input:

R 35/1966; Byt Garance

č. 35/1966 Sb. rozh.
Právo společného užívání bytu manžely je právo nedílné, které za trvání manželství nemůže být zrušeno rozhodnutím soudu jen ohledně jednoho z manželů.
(Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 6. září 1965, 11 Co 428/65.)
Obvodní soud pro Prahu 1 zrušil právo osobního užívání bytu žalovaného podle § 184 písm. b) o. z., když došel k závěru, že členové rodiny žalovaného přes výstrahu hrubě porušují zásady socialistického soužití v domě.
Městský soud v Praze rozsudek soudu prvého stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu jednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Z obsahu spisu vyplývá, že žalovaný je ženat a že jeho manželka s ním žije ve společné domácnosti v bytě, o který ve sporu jde. I kdyby tedy před 1. 4. 1964 byl nájemcem bytu jen žalovaný, tímto dnem se v důsledku ustanovení § 501 o. z. stala