Input:

35/1960 Sb., Ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech Garance

č. 35/1960 Sb., Ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 9. dubna 1960
o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1
(1)  Pro volby do Národního shromáždění se vytvoří 300 volebních obvodů.
(2)  Volební obvody pro volby do Slovenské národní rady jsou shodné s volebními obvody vytvořenými na Slovensku pro volby do Národního shromáždění.
§ 2
(1)  Funkční období Národního shromáždění a Slovenské národní rady zvolených dne 28. listopadu 1954 skončí dne 10. června 1960.
(2)  Národní výbory zvolené dne 19. května 1957 zůstávají v činnosti až do zvolení nových národních výborů.
§ 3
Orgány státní moci pracujícího lidu v krajích, v okresech a v obcích jsou krajské národní výbory, okresní národní výbory, městské národní výbory, obvodní národní výbory a místní národní výbory; v hlavním městě