Input:

35/1959 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků Archiv

č. 35/1959 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. června 1959
o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy, a podle § 33 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech:
§ 1
(1)  Dosavadní působnost ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků na úseku řízení a plánování výkupu zemědělských výrobků přechází na ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství.
(2)  Dosavadní působnost pověřenectva potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků na úseku řízení a plánování výkupu zemědělských výrobků přechází na pověřenectvo zemědělství a lesního hospodářství.
(3)  Názvy ministerstva a pověřenectva potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků se mění na „ministerstvo potravinářského průmyslu” a „pověřenectvo potravinářského průmyslu”. Názvy ministerstva a pověřenectva zemědělství a lesního hospodářství se mění na „ministerstvo zemědělství” a „pověřenectvo zemědělství”.
§ 2
Podrobné vymezení úkolů ministerstva potravinářského průmyslu a ministerstva zemědělství, jakož i