Input:

č. 35/1959 Sb. rozh. tr., Garance

č. 35/1959 Sb. rozh. tr.
Otázka zavinění je právní otázkou a nikoliv otázkou znaleckou, znalec může svůj posudek podat pouze o otázkách odborných a soud musí pak znalecký posudek hodnotit jako všechny ostatní důkazy podle vnitřního přesvědčení, založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.
Znalec musí podklady k posudku čerpat především z ohledání a nikoliv jen z výpovědi obžalovaného.
Při hodnocení posudku znalce je nutno dbát důkazů, které naznačují, že posudek znalce a jeho závěry nemusí být správné.
Pro posouzení zavinění obžalovaného je třeba vypořádat se náležitě i s okolnostmi případu, které lze zjistit jinými důkazy než znalcem.
I když svědek nemá znalosti potřebné pro odhad rychlosti auta, musí soud přihlížet k prostému líčení pozorované jízdy (jel jako hrom, zatáčkami projížděl smykem, pálil to pěkně dál) a ne je ' odbýt tím, že „k této výpovědi není třeba přihlížet“.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 17. června 1959, 2 Tz 19/59.)
Obžalovaný dne 1. července 1958 v Karlových Varech jako řidič nákladního auta Tatra 111 s připojeným nákladním přívěsným vozem neopatrnou jízdou přivedl motorovou soupravu do smyku, přičemž přejel na levou stranu vozovky, ve smyku zachytil na chodníku jdoucí děti Dalibora, který byl okamžitě usmrcen a jeho bratra Ctirada, který utrpěl zlomeninu lebeční kosti. Přívěsným vozem prorazil ochrannou zídku při silnici, přívěsný vůz zcela zdemoloval, nákladní auto poškodil a na nákladu způsobil škodu ve výši 74.808,80 Kčs, na vozidle 10.127 Kčs a proražením ochranné zdi 3.500 Kčs.
Lidový soud v Karlových Varech obžalovaného zprostil obžaloby podle § 242 písm. b) tr. ř. z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1,2 tr. zák. a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 odst. 1,2 tr. zák. Podle § 244 odst. 1 tr. ř. poškozené Technickou službu města Karlových Var, n. p. ČSAD závod 171 Praha-Holešovice a L. M. otce dětí odkázal s náhradou škody na řízení ve věcech občanskoprávních.
Krajský soud v Karlových Varech usnesním zamítl odvolání okresního prokurátora.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zjistil, že tímto usnesením byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 7 tr. ř. Zrušil usnesení krajského soudu i rozsudek lidového soudu v Karlových Varech a tomuto uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění :
Proti usnesení krajského soudu podal generální prokurátor dne 27. dubna 1959 stížnost pro porušení zákona s návrhem na zrušení napadeného rozhodnutí a v podstatě uvedl, že krajský soud neposoudil veškeré důkazy, že se nezabýval všemi zjištěnými okolnostmi případu a že měl vyžádati nový posudek znalce se speciálními znalostmi o technickém vybavení vozů Tatra 111, neboť znalec inž. T. nezjistil příčinu nehody a svůj posudek několikrát měnil.
Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon.
Oba soudy vycházejí při rozhodování o vině obžalovaného z toho, že obžalovaný při sjíždění kopce zatáčkami na pražské silnici v Karlových Varech jel rychlostí nejvýše 20 km/hod., že při jízdě vypadl zařazený II. stupeň rychlosti, že vozovka byla polita naftou a vlhká od mlhy a v důsledku vypadnutí II. stupně