Input:

R 35/1957; Garance

č. 35/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
K otázce použití výpovědního důvodu podle § 1 písm. a) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, při přivolení k výpovědi podnájemního poměru (§ 6 cit. nařízení).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 6. prosince 1956, Cz 622/56.)
Lidový soud v Kralupech n. Vit. zamítl návrh podpronajimatele, národního podniku, na přivolení k výpovědi z bytu podnájemníka v domě č. 22 ve V., skládajícího se z kuchyně a dvou pokojů s přísl., poněvadž dospěl k názoru, že není dán uplatněný výpovědní důvod podle § 1 písm. a) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi.
Krajský soud v Praze odvolání navrhovatele vyhověl a přivolil k výpovědi nájemního poměru. V důvodnění uvedl, že je dán výpovědní důvod podle §§ 6 a 4 nař. č. 179/1950 Sb., poněvadž je zjištěno, že navrhovatel, který sám je dosud pouze nájemníkem předmětného bytu, a nemá tudíž byt v operativní správě, potřebuje bytu nezbytně pro ubytování svého zaměstnance. Dále, že celý dům č. 22 byl původně určen pro ubytování zaměstnanců podniku vedeného nyní navrhovatelem a že jde o byt zřízený přímo při tomto podniku. Odpůrce, který není zaměstnancem navrhovatele, zařídil si byt, o který jde, a vede v něm se svou rodinou samostatnou domácnost. Má v obci rodinný domek, který upravuje a během půl roku se chce do něj nastěhovat. Krajský soud je toho názoru, že vzhledem k všeobecnému nedostatku bytů a naléhavé potřebě bytu pro ubytování zaměstnance vypovídajícího národního podniku, je povinností podnájemníka, aby nenechával svůj rodinný domek neobydlený a zařídil si bez průtahů jeho opravu a přesídlení.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona