Input:

35/1954 Sb., Vládní nařízení o pamětních mincích, platné do 31.1.1992 Archiv

č. 35/1954 Sb., Vládní nařízení o pamětních mincích, platné do 31.1.1992
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. srpna 1954
o pamětních mincích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1.
(1)  Na paměť událostí celostátního významu mohou být raženy pamětní mince.
(2)  Pamětní mince se razí v hodnotách, ve kterých se podle platných předpisů vydávají bankovky.
§ 2.
(1)  O vydání pamětních mincí rozhodne v každém jednotlivém případě vláda, která při tom stanoví také hodnotu, složení mincovního kovu, hrubou váhu kusu a počet kusů, který má být ražen.
(2)  Vydání pamětních mincí a jejich popis vyhlašuje ministr financí ve Sbírce zákonů.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Široký v. r.
Ďuriš v. r.