340/2013 Sb., Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném k 1.11.2016

340/2013 Sb.  Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemo…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 340/2013 Sb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU
ze dne 9. října 2013
o dani z nabytí nemovitých věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
254/2016 Sb.
(k 1.11.2016)
mění celkem 31 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:
ČÁST PRVNÍ
DAŇ
HLAVA I
SUBJEKT DANĚ
§ 1
Poplatník daně
(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.
(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo svěřenského fondu, hledí se na tyto
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru