34/2017 Sb., Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 34/2017 Sb.
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
ze dne 10. ledna 2017
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 
 Nahoru