Input:

R 34/1967 (tr.); Tlumočník Garance

č. 34/1967 Sb. rozh. tr.
Neovládá-li obžalovaný jazyk, v němž se jednání vede, je podle § 28 tr. ř. orgán činný v trestním řízení povinen přibrat tlumočníka. Nepřibrání tlumočníka k jednání je zkrácením práva na obhajobu (§ 33 odst. 1 tr. ř.) a důvodem ke zrušení rozsudku (§ 258 odst. 1 písm. a) tr. ř.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Labem ze dne 3. ledna 1967 - 2 To 709/66.)
Rozsudkem okresního soudu v Děčíně ze dne 6. 12. 1966 sp. zn. 2 T 743/66 byl obžalovaný uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků s tím, že tento trest vykoná ve druhé nápravně výchovné skupině.
Trestný čin spočíval v tom, že dne 15. 4. 1966 ve Varnsdorfu prodal neznámému muži transistorový radiopřijímač japonské výroby v hodnotě 950,- Kčs za 300,- Kčs, který měl vypůjčený z půjčovny Komunálních služeb města Varnsdorfu od 13. 4.1966, ztržené peníze pro svoji potřebu použil a způsobil tím škodu Komunálním službám města Varnsdorfu na odcizeném přijímači a půjčovném ve výši 1128,20 Kčs.
K odvolání obžalovaného krajský soud napadený rozsudek zrušil a vrátil věc okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Ve včas podaném odvolání obžalovaný namítl, že se sice uvedeného jednání dopustil, má však za to, že by je nebylo lze posuzovat jako trestný čin, nýbrž že z jeho strany jde toliko o porušení občanskoprávního závazku, který na sebe převzal vypůjčením věci. Zdůraznil také, že nebyl k hlavnímu líčení řádně předvolán a že v důsledku toho neměl zachovánu pětidenní lhůtu k přípravě

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací