Input:

R 34/1965 (tr.); Recidiva. Souběh. Souhrnný trest Garance

č. 34/1965 Sb. rozh. tr.
Byl-li obviněnému uložen souhrnný trest ve smyslu § 35 odst. 2 tr. zák. a později byl dalším rozsudkem uznán vinným trestným činem, spáchaným po vyhlášení prvého rozsudku a před vyhlášením rozsudku, jímž mu byl uložen souhrnný trest, nejde v případě posledního odsouzení o souběh trestných činů, který je nutným předpokladem uložení souhrnného trestu, nýbrž o recidivu, takže je nutno uložit samostatný trest.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. 4. 1965 - 3 Tz 12/65.)
Rozsudkem okresního soudu v Rokycanech ze dne 26. dubna 1962 sp. zn. T 34/62 byl obviněný R. N. uznán vinným trestnými činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) zák. č. 86/50 Sb. a krádeže podle § 247 odst. 1 zák. č. 86/50 Sb. a byl mu uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku podmíněně na zkušební dobu 3 roků za současného zrušení výroku o trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců, který byl obviněnému uložen rozsudkem okresního soudu Plzeň-jih z 22. 6. 1961 sp. zn. 2 T 32/61 podmíněně na zkušební dobu 2 roků a výrok o trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců, který mu byl uložen rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 3 z 30. 10. 1961 sp. zn. 2 T 201/61 podmíněně na zkušební dobu 3 roků.
Ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu vyslovil Nejvyšší soud, že rozsudkem okresního soudu v Rokycanech ze dne 26. dubna 1962 sp. zn. T 34/62 byl porušen zákon v ustanovení § 22 odst. 2 tr. zák. z roku 1950 a § 35 odst. 2 tr. zák.
Z odůvodnění:
Výrok o trestu v rozsudku ve věci 2 T 32/61 okresního soudu Plzeň-jih byl zrušen správně, neboť všechny trestné činy souzené ve věci T 34/62 okresního soudu Rokycany byly spáchány v době od 25. 5. 1961 do 14. 6. 1961, tedy před tím, než okresní soud Plzeň-jih dne 22. 6. 1961 vyhlásil odsuzující rozsudek.
Zrušení výroku o trestu v rozsudku obvodního soudu pro Prahu 3 ve věci 2 T 201/61 však bylo nezákonné, neboť trestný čin v této trestní věci byl spáchán 3. 7. 1961, tedy po vyhlášení rozsudku ve věci 2 T 32/61 okresního soudu Plzeň-jih. Jde sice o trestný čin spáchaný před vyhlášením napadeného