Input:

34/1961 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se mění rozsah přípustnosti exekuce na pracovní odměnu osob, na nichž se vykonává trest odnětí svobody Garance

č. 34/1961 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se mění rozsah přípustnosti exekuce na pracovní odměnu osob, na nichž se vykonává trest odnětí svobody
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti
ze dne 18. dubna 1961,
kterou se mění rozsah přípustnosti exekuce na pracovní odměnu osob, na nichž se vykonává trest odnětí svobody
Ministr spravedlnosti stanoví v dohodě s ministrem vnitra podle § 530, odst. 4 občanského soudního řádu (ve znění uvedeném ve vyhlášce č. 70/1959 Sb.):
Čl. I
Vyhláška ministra