Input:

34/1959 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce", platné do 14.10.1990 Archiv

č. 34/1959 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce", platné do 14.10.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. května 1959,
kterým se upravuje udělování čestného titulu „Hrdina socialistické práce”
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1
Zavádí se čestný titul „Hrdina socialistické práce”, s nímž je spojeno právo nosit zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práce.
§ 2
(1)  Čestný titul „Hrdina socialistické práce” uděluje president republiky na návrh vlády tomu, kdo si obzvláště vynikající průkopnickou činností, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, anebo vědeckými objevy nebo technickými vynálezy získal výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice a přispěl k zvelebení národního hospodářství, kultury nebo vědy nebo k posílení obranné schopnosti státu.
(2)  Hrdinovi socialistické práce může president republiky zároveň propůjčit Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti.
§ 3
(1)  Podrobnosti o podmínkách udělení čestného titulu „Hrdina socialistické práce”, popis zlaté hvězdy Hrdiny socialistické práce, podrobnosti o jejím nošení, jakož i podrobnosti o nošení ostatních řádů a vyznamenání jsou obsaženy v připojených stanovách, které jsou součástí tohoto nařízení.
(2)  Věci čestného titulu „Hrdina socialistické práce” spravuje předseda vlády.
§ 4
Zrušují se čestný titul Hrdina práce a Řád socialismu, zřízené vládním nařízením č. 30/1951 Sb.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Široký v. r.
 
 
Dolanský v. r.
Poláček v. r.
Kopecký v. r.
Štrougal v. r.
Barák v. r.
Uher v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Beran v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Jonáš v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Dr. Kahuda v. r.
Plojhar v. r.
Reitmajer v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Dr. Škoda v. r.
David v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Ďuriš v. r.
Brabec v. r.
Krajčír v. r.
Ing. Černý v. r.
Krosnář v. r.
Dr. Neuman v. r.
generálplukovník Lomský v. r.
Ouzký v. r.
Machačová v. r.
Pospíšil v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Ing. Púčik v. r.
STANOVY
čestného titulu „Hrdina socialistické práce”
Čl. I
(1)  Čestný titul „Hrdina socialistické práce” se uděluje tomu, kdo si obzvláště vynikající průkopnickou činností, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, anebo vědeckými objevy nebo technickými vynálezy získal výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice a přispěl k zvelebení národního hospodářství, kultury nebo vědy nebo k posílení obranné schopnosti státu.
(2)  Čestný titul „Hrdina socialistické práce” uděluje na návrh vlády president republiky, který zároveň může propůjčit Hrdinovi socialistické práce Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti.
(3)  Hrdina socialistické práce dostane diplom o své poctě, zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práce a s ní řádovou knížku jako doklad k nošení hvězdy.
(4)  Zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce má tvar plastické pěticípé hvězdy o rozpětí hrotů 29 mm. Líc hvězdy je zdoben pěti paprsky