Input:

34/1954 Sb., Vládní nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějící na československé koruny starých peněz v poměru k cizině Garance

č. 34/1954 Sb., Vládní nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějící na československé koruny starých peněz v poměru k cizině
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. července 1954
o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny starých peněz v poměru k cizině.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1.
Závazky a pohledávky mezi tuzemci a cizozemci, znějící na československé koruny starých peněz a vzniklé před 1. červnem 1953, se přepočítávají na československé koruny nových peněz podle dalších ustanovení.
§ 2.
(1)  Závazky tuzemců vůči cizozemcům vzniklé v souvislosti se zahraničním obchodem a službami (dovoz a vývoz zboží, doprava, pojištění, zajištění, věci patentní, licenční a ochranných známek, běžné provise a pod.), jakož i jiné závazky tuzemců vůči cizozemcům, pokud se jejich úhrada má uskutečnit do ciziny na základě ujednání o platebním styku, se přepočítávají v poměru 6,9444225 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.
(2)  Stejně se přepočítávají závazky cizozemců vůči tuzemcům, s výjimkou závazků uvedených v § 3.
§ 3.
(1)  Závazky cizozemců z tuzemských daní, dávek a poplatků se přepočítávají v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.
(2)  Stejně se přepočítávají závazky cizozemců vůči tuzemcům zajištěné na nemovitém majetku ležícím na území Československé republiky.
§ 4.
S pohledávkami a závazky ze životního pojištění cizozemců se nakládá stejně jako s pohledávkami a závazky ze životního pojištění tuzemců.
§ 5.
(1)  Závazky československého státu vůči cizím státům, pokud mají být uhrazeny do tuzemska, se přepočítávají v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, ostatní v poměru 6,9444225 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.
(2)  Závazky Státní banky československé vůči cizím státům se přepočítávají v poměru 6,9444225 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.
(3)  Prostředky